ΕΛ / ΕΝ

Gallery

Φωτογραφικό Υλικό Εκδηλώσεων

Gallery

"Happy Days ???"

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

"Happy Days ???"

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

"Happy Days ???"

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

"Το πιο γλυκό ψωμί"

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Συναυλία με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το μουσικό θέατρο

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Λόφος Πανί - Άλιμος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Συναυλία με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το μουσικό θέατρο

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Ονειροχρόνος

19/6/2023

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Πολιτιστικό Λεωφορείο - Στάση: Παλιά Αθήνα

19/6/2023 - Παλαιό Φάληρο

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Πολιτιστικό Λεωφορείο - Στάση: Παλιά Αθήνα

19/6/2023 - Παλαιό Φάληρο

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Πολιτιστικό Λεωφορείο - Στάση: Παλιά Αθήνα

19/6/2023 - Παλαιό Φάληρο

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Πολιτιστικό Λεωφορείο - Στάση: Παλιά Αθήνα

19/6/2023 - Παλαιό Φάληρο

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Πολιτιστικό Λεωφορείο - Στάση: Παλιά Αθήνα

19/6/2023 - Παλαιό Φάληρο

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Πολιτιστικό Λεωφορείο - Στάση: Παλιά Αθήνα

19/6/2023 - Παλαιό Φάληρο

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Πολιτιστικό Λεωφορείο - Στάση: Παλιά Αθήνα

19/6/2023 - Παλαιό Φάληρο

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Πολιτιστικό Λεωφορείο - Στάση: Παλιά Αθήνα

19/6/2023 - Παλαιό Φάληρο

Φωτογράφος: Βαλέρια Ισάεβα

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Οι Σπόροι της Σμύρνης

20/06/2023

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Κώστας Μαυρογένης, Γιώργος Ματθαιακάκης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ilya Algaer, Χρήστος Δεληζώνας, Χρήστος Ραμμόπουλος


Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Ilya Algaer, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Χρήστος Δεληζώνας, Χρήστος Ραμμόπουλος

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Γεωργία Τσετσώνη, Ilya Algaer, Κώστας Μαυρογένης, Γιώργος Ματθαιακάκης, Χρήστος Κεχρής, Κατερίνα Μποτώνη, Χρήστος Δεληζώνας, Χρήστος Ραμμόπουλος

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Κώστας Μαυρογένης, Γιώργος Ματθαιακάκης, Ilya Algaer, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Χρήστος Δεληζώνας, Χρήστος Ραμμόπουλος

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Μαριάννα Πολυχρονίδη, Χρήστος Δεληζώνας, Χρήστος Ραμμόπουλος, Ilya Algaer

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Κώστας Μαυρογένης, Γεωργία Τσετσώνη, Χρήστος Κεχρής, Κατερίνα Μποτώνη

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Κατερίνα Μποτώνη, Κώστας Φλωκατούλας, Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Χρήστος Κεχρής, Σοφία Παπαδημητροπούλου

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Μαργαρίτα Βαρλάμου, Άρτεμις Φλέσσα, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Άση Δημητρολοπούλου, Νίκος Σπανάτης

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Κώστας Φλωκατούλας, Μαργαρίτα Συγγενιώτου, Χρήστος Κεχρής, Σοφία Παπαδημητροπούλου, Χρήστος Δεληζώνας, Χρήστος Ραμμόπουλος

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος


Δεξιά: Κώστας Φλωκατούλας
Αριστερά: Φωνητικό Σύνολο

Το μυστικό των ποταμών της Αττικής

Φωτογράφος: Ανδρέας Σιμόπουλος

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Γεωργία Τσετσώνη - Κώστας Μαυρογένης
Σοφία Παπαδημητροπούλου - Γιώργος Ματθαιακάκης
Κατερίνα Μποτώνη - Χρήστος Κεχρής